• Odwiedziło nas: 113768 osób
  • Do końca roku: 124 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!! dni
Sobota, 2015-08-29
Imieniny:
Beaty, Racibora

Strona główna

Jesteś tu: » Strona główna

 

 OGŁOSZENIE !
Dnia 10.06.2015 o godz. 16.00 odbędzie się zebranie z Rodzicami dzieci 3-letnich. Miejsce spotkania: sala grupi I i II, Przedszkole Miejskie Nr 7 w Lubinie


Dnia 10.06.2015 o godz. 17.00 odbędzie się zebranie z Rodzicami dzieci 5-6 letnich. Miejsce spotkania: sala 106 i 108, Szkoła Podstawowa Nr 8 w Lubinie

  

Kochana Mamo!

 


Niech ten radosny dzień 
na zawsze Twe troski odsunie w cień. 
Niech się śmieje do Ciebie świat, 
blaskiem szczęśliwych i długich lat! 

 

 

RODZICE DZECI NIEPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA MOGĄ SKŁADAĆ WNIOSKI DO PRZEDSZKOLI, KTÓRE DYSPONUJĄ WOLNYMI MIEJSCAMI NA ROK SZKOLNY 2015/2016
DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ


W MIĘDZYPRZEDSZKOLNY


 KONKURSIE TANECZNYM


PT "WYGINAM ŚMIAŁO CIAŁO"WSZYSTKIM UCZESTNIKOM I ICH


OPIEKUNOM SERDECZNIEGRATULUJEMY!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKRUTACJA 2015/2016

 

 

W dniu 17.04.2015 (piatek) została opublikowana lista kandytatów zakwalifikowanych do przedszkola.

W celu sprawdzenia, czy nowoprzyjęte dziecko zostało zakwalifikowane należy zalogować się na stronie rekrutacji i podać numer ID.

 

 

 

 www.lubin.przedszkola.vnabor.pl

 

   

 Rodzice kandydatów zakwalifikowanych

bylo zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do przedszkola w terminie

do 24.04.2015 godz 15.00.

Brak potwierdzenia we wskazanym terminie był równoznaczny z rezygnacją z miejsca

w przedszkolu.


28.04.2015 została opublikowana lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Lubinie 


 

 

VI edycja akcji MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIAWrocławskie Kuratorium Oświaty zachęca przedszkola do włączenia się do kolejnej edycji akcji "Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia"

Nasze przedszkole, jak co roku, włącza się do tej zaszczytnej akcji, której celem jest zbieranie funduszy na renowację polskich nekropolii pozostawionych za wschodnią granicą na tzw. Kresach Wschodnich. Zechęcamy aby, każdy z nas  przyłączyć się do dzieła ratowania polskich nekropolii chociażby przez ofiarowanie symbolicznej złotówki.

 

 

 


Każdy ma swoje prawa, a dzieci szczególnie.


Deklaracja Praw Dziecka, dokument przyjęty 20 listopada 1959 przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Zawierała 10 szczegółowo sprecyzowanych zasad praw dziecka:

1. Powszechność zastosowania deklaracji – Deklaracja Praw Dziecka obejmuje wszystkie dzieci bez względu na różnice.

2. Otoczenie dziecka szczególną ochroną, która umożliwi jego wszechstronny rozwój w warunkach wolności i godności, czemu powinny służyć: ustawodawstwo kraju i wszelkie inne środki.

3. Prawo do nazwiska i obywatelstwa w chwili urodzin.

4. Stworzenie matce i dziecku przed i po urodzeniu warunków do rozwoju, opieki, ochrony medycznej poprzez system ubezpieczeń.

5. Szczególna troska wobec dzieci upośledzonych fizycznie lub umysłowo.

6. Stwarzanie dziecku atmosfery pełnej miłości, bezpieczeństwa i zrozumienia, czemu powinien służyć system ochrony rodziny, nieodrywanie małych dzieci od matki, poza krańcowymi sytuacjami, opieka nad dziećmi pozbawionymi rodziców.

7. Prawo do nauki, rozwoju kult., rozrywek, które powinny służyć pełnemu rozwojowi osobowości. Wymogiem minimalnym powinno być powszechne, obowiązkowe szkolnictwo na poziomie podstawowym.

8. Pierwszeństwo dziecka do ochrony i pomocy.

9. Ochrona dziecka przed wyzyskiem, okrucieństwem, zaniedbaniem, wykluczenie handlu dziećmi i zakaz pracy poniżej odpowiedniego, minimalnego wieku oraz wykonywania czynności szkodliwych fizycznie, psychicznie lub moralnie.

10. Wychowywanie dziecka w duchu tolerancji, szacunku dla innych ludzi, przyjaźni i pokoju między narodami.

 


Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2014"

Robocamp Megamatma
?>